Illigo AB START    FöRETAGET    VåTRUMSYSTEM    MILJö    REFERENSER    AKTUELLT
Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta gärna oss på Illigo om du har allmänna frågor om våtrumsystemet eller vår distribution. Vänd dig till Optimera Malmö Trä för information om produkter och montage, försäljningsställen och lagerhållande.

Illigo AB
Karavellgatan 32
533 73 Källby

Telefon: 0510 54 12 11
Mobil: 0705-36 01 91

Fax: 0510-54 19 66
E-post: info@illigo.se

Optimera Malmö Trä
Sallerupsvägen 34
212 18   Malmö

Telefon: 040-38 18 00
Fax: 040-93 26 57
Hemsida: www.optimera.se

Optimera Helsingborg
Fäktmästaregatan 8
252 29 Helsingborg

Telefon: 042-19 41 00
Fax: 042-14 99 96
Hemsida: www.optimera.se

Optimera Lorentz
Marieholmsgatan 20
415 02 Göteborg

Telefon: 031-707 25 00
Fax: 031-707 25 10
Hemsida: www.optimera.se
Illigo AB
Karavellgatan 32
531 73 Källby

Telefon: 0510 54 12 11
Mobil: 0705 36 01 91

E-post: info@illigo.se