Illigo AB START    FöRETAGET    VåTRUMSYSTEM    MILJö    REFERENSER    AKTUELLT
Våtrum med miljöhänsyn

Bästa tänkbara våtrumsmiljö, säger vi. Det innebär att illigo svarar upp mot höga krav på såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Allt material som ingår i Illigos våtrumssystem är kontrollerat och godkänt * och innehåller inga hälsovådliga ämnen.

(* Europadirektiv 91/155 EEC)

 

BASTA - Byggsektorn går samman om avveckling av särskilt farliga ämnen! Vi är även anslutna till BASTA-systemet, vilket syftar till att fasa ut användningen av ämnen med farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror. Läs mer om systemet på www.bastaonline.se.

 

 

 

IGO 101-102, Väggduk
Byggvarudeklaration   |  Materialsäkerhet

IGO 201, Skarvremsa
Byggvarudeklaration
  |  Materialsäkerhet

IGO 303 E, Golvduk
Byggvarudeklaration
  |  Materialsäkerhet

IGO 401, Golvremsa
Byggvarudeklaration
  |  Materialsäkerhet

IGO 501, Innerhörn
Byggvarudeklaration
  |  Materialsäkerhet

IGO 601, Ytterhörn
Byggvarudeklaration
  |  Materialsäkerhet

IGO 701, Manschett
Byggvarudeklaration
  |  Materialsäkerhet

IGO 803-810, Stosett
Säkerhetsdatablad

IGO 103 -110, Rörmanschett
Säkerhetsdatablad

IGO 901, Membran 400-2
Säkerhetsdatablad (eng)   
Säkerhetsdatablad (sve)

Illigo AB
Karavellgatan 32
531 73 Källby

Telefon: 0510 54 12 11
Mobil: 0705 36 01 91

E-post: info@illigo.se