Illigo AB START    FöRETAGET    VåTRUMSYSTEM    MILJö    REFERENSER    AKTUELLT    KONTAKT
Vi tänker på ergonomin

Att Illigos produkter är lätta är naturligtvis en stor fördel när det gäller ergonomi. Materialet väger en knapp femtedel av vad som åtgår vid andra metoder. Likaså är jobbet i sig mer skonsamt för exempelvis rygg och knän. Allt kan ske i en följd utan väntetider och utan risk för belastningsskador.

Illigo tillverkar och saluför via Beijer Byggmaterial även en specialbyggd vagn för montering av väggduk, för dig som vill vara extra rädd om rygg och axlar.


-

Illigo AB
Karavellgatan 32
531 73 Källby

Mobil: 0705 36 01 91

E-post: info@illigo.se