Illigo AB START    FöRETAGET    VåTRUMSYSTEM    MILJö    REFERENSER    AKTUELLT    KONTAKT
Rejäl tidsbesparing

Ett lätt material och inga väntetider gör att ett normalstort badrum kan kaklas på en och en halv dag. Ombyggnadstid och eventuell evakueringstid blir väsentligt kortare, vilket innebär en lägre kostnad för fastighetsägaren. Jämför de olika systemen nedan.

Illigossystem
Materialåtgång:
13 kilo + fog

Dag 1

07.00

Anländer till arbetsplatsen med utrustning och material, påbörjar montering av tätskiktet.

09.15
Tätskiktet färdigmonterat.

09.45
Kakelmontage påbörjas.

13.30
Tätskikt på golv läggs ut.

14.00
Klinkerbeläggning påbörjas.

16.00
Klinkerbeläggning klar.
Hemresa

Dag 2

07.00
Eventuell slutmontering av kakel.

09.15
Fogning

11.00
Arbetet klart!

Traditionellt system
Materialåtgång:
65 kilo + fog

Dag 1

07.00
Anländer med utrustning/material och påbörjar monteringen av remsor i hörn och golv/väggvinkel

09.00
Remsorna färdigmonterade.

09,30
Tätskikt vägg påbörjas.

13.30
Kakelsättning påbörjas.

15.30
Rengöring av verktyg.
Hemresa

Dag 2

07.00
Anländer och fortsätter.

11.15
Kakelsättningen klar (väntetid, torktid)

11.30
Rengöring och utbärning av material och verktyg.

12.15
Rengöring och utbärning klar.

12.30
Utläggning av tätskikt på golv.

13.00
Klinkerläggning påbörjas.

16.00
Klinkerläggning klar.
Hemresa

Dag 3

07.00
Blandar fogmassan och påbörjar fogningen.

09.00
Arbetet klart.

Illigo AB


Optimera Malmö Trä
Illigo AB
Torgvägen 9
260 62 Ängelholm

Sverigesäljare: 010-150 70 98

E-post: info@illigo.se