Illigo AB START    FöRETAGET    VåTRUMSYSTEM    MILJö    REFERENSER    AKTUELLT    KONTAKT
2009-03-12

ROT-avdraget återinförs! Ny chans att bygga om med skatterabatt!

Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.

Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).

Läs mer hos Skatteverket (extern länk)!- - - - - - - - - -
« Tillbaka
Illigo AB
Karavellgatan 32
531 73 Källby

Mobil: 0705 36 01 91

E-post: info@illigo.se